indus1710

Jūlija pašvaldības izdevumā (2.lpp.) rakstīju, ka esam konceptuāli vienojušies par ieceri un iespēju Stradu pagasta Šķieneros veidot Gulbenes industriālo parku (GIP). Esam izvērtējuši, kā uzlabot Gulbenes novada pašvaldības sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, kā uzrunāt un, galvenais, piedāvāt šīs iespējas ikvienam, kurš redz nākotni savai darbībai mūsu novadā.

Pēdējo divu mēnešu laikā esam pietiekami daudz domājuši un runājuši par šo jautājumu ar Vasīliju un Maksimu Zagoruiko. Ir konkrētas idejas, ko piedāvāt tiem uzņēmējiem un interesentiem, kuri vēlas attīstīt savu darbību konkrētajā teritorijā. Tas varētu būt saistoši kā vietējiem uzņēmējiem, tā arī uzņēmējiem, kuri savu darbību vēlas paplašināt vai veidot citā valsts reģionā.
Gulbenes industriālā parka izveides ideja sniegtu iespēju ražošanas, pakalpojumu, tirdzniecības un citu uzņēmējdarbības virzienu attīstībai konkrētajā vietā. Parka teritorijā ir pieejama zeme un jau esošas ēkas, kuras, ja tas ir iespējams, var izmantot katra individuālā projekta idejas realizācijai. Tāpat arī telpās esošās iekārtas ir veiksmīgi izmantojamas. Ja potenciālais sadarbības partneris vēlēsies būvēt jaunas sev nepieciešamās būves, arī šis variants ir iespējams. Zemes platība ir pietiekama, un, vērtējot lokālo infrastruktūru, tas ir lieliski izdarāms. Sadarbības idejas un attīstības iespējas ir apspriežamas ar objekta īpašniekiem kā īstermiņā, tā ilgtermiņā.

Gulbenes industriālā parks varētu piedāvāt arī virkni pakalpojumu un iespēju. Vēlos tās uzskaitīt.

1. Biroju telpas dažādām vajadzībām ar ļoti daudzveidīgām iespējām individuāli izvēlēties katram nepieciešamo platību.
2. Noliktavas, kas pietiekami elastīgi varētu atrisināt katra uzņēmēja preču, krājumu un izejvielu uzglabāšanu, kā arī ir iespēja izmantot laukumus.
3. Muitas zona. Šis pakalpojums nodrošinātu efektīvu laika un naudas līdzekļu ietaupījumu uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešamība izmantot šo specifisko pakalpojumu, turklāt ir pieejami speciālisti, kuriem ir ilgtermiņa pieredze šajā jomā, kas saistās arī ar atbilstošu dokumentu noformēšanu.
4. Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, ko pēdējā laikā uzņēmēji izmanto kā ārpakalpojumu, jo nav nepieciešams iegādāties virkni lietu individuāli, kas būtiski sadārdzina šī jautājuma sadaļu.
5. Konkrēts ražošanas jaudu un tehnoloģisko vajadzību nodrošinājums, skaidrojums.
6. Konferenču zāles dažādu tikšanos formātiem ar attiecīgu organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu, tajā skaitā tulku pakalpojumiem.
7. Viesnīcas pakalpojumi. Uzņēmējiem, uzsākot darbību jaunā vietā, būs jārisina darbaspēka un ar to saistītie jautājumi. Tiks piedāvāta iespēja nodarbinātajiem izmantot dienesta viesnīcu industriālā parka teritorijā. Šis jautājums jo īpaši svarīgs ir gadījumos, ja kāds no darbiniekiem nedzīvo saprātīgā attālumā no savas dzīves un darbavietas, kas rada neērtības ikdienā nokļūt uz darbu. Viesnīcas pakalpojumus būs iespējams izmantot arī ikvienam klientam, kuram būs nepieciešama naktsmītne. Gulbenes novadā, runājot ar uzņēmējiem, kuri veic darbu, atrodoties izbraukumā vai komandējumā, nākas dzirdēt, ka ne vienmēr ir iespējams atrast ekonomiskās klases naktsmītnes, kurās varētu izmitināt darbiniekus.
8. Telpas banketiem un svinīgiem pasākumiem.
9. Ēdināšanas iespējas. Šādās teritorijās nodarbinātajiem parasti nav racionāli pusdienlaikā pārvietoties, lai ieturētu maltīti sabiedriskās ēdināšanas vietās. Esošās telpas ir piemērotas, lai nodrošinātu kā industriālā parka darbinieku, tā arī viesnīcas un citu pakalpojumu izmantojošo klientu ēdināšanu vairākas reizes dienā.

Gulbenes industriālais parks būtu lieliska iespēja kā uzņēmējiem ar pieredzi, tā arī jaunajiem un nepieredzējušajiem uzņēmējiem realizēt savas biznesa idejas. Mums ir iespēja uzrunāt un mēģināt iedrošināt tos uzņēmīgos cilvēkus uz konkrētu rīcību, kuri grib uzsāk savus pirmos soļus uzņēmējdarbībā – sākotnējai idejai ne vienmēr jābūt vērienīgai. Elastīga pieeja un individuāli risinājumi ir pašsaprotami šādās situācijās.

Šķieneri atrodas pieņemamā ģeogrāfiskajā novietojumā saistībā ar piebraucamo ceļu tīklu, kā arī te ir ērta sabiedrisko pasažieru pārvadājumu satiksme ar Gulbenes pilsētu un apkārtējām apdzīvotajām vietām.
Piebildīšu, ka esmu saņēmis vietējo uzņēmēju atbalstu Gulbenes industriālā parka izveidei. Viss ir iespējams un paveicams, jo šodienas darbošanās ir mūsu pašu rokās!

Andris Vējiņš,
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs