Likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” IV nodaļa “Likumu ierosināšana” (22. pants) nosaka, ka pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu Centrālajai vēlēšanu komisijai var iesniegt ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu.

Katram vēlētāja parakstam ir jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Gulbenes novada domes 26.10.2017. sēdē (protokols Nr.14, 32.§) nolemts, ka tiesības un pienākums apliecināt vēlētāju parakstus ir šādiem Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem:

Nr.p.k.

Pagasts / pilsēta

Veids

Ieņemamais amats

Adrese

Vārds

Uzvārds

1

Beļavas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

Aivars

Rakstiņš

2

Beļavas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes lietvede

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

Irēna

Barkāne

3

Beļavas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

Diāna

Tuča

4

Daukstu pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Uldis

Doņuks

5

Daukstu pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes lietvede

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Sandra

Otlane

6

Daukstu pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Inese

Čude

7

Druvienas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs

“Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

Juris

Graumanis

8

Druvienas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes lietvede

“Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

Inese

Zvejniece

9

Druvienas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

Sandra

Tonne

10

Galgauskas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs

“Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

Jānis

Kupcis

11

Galgauskas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes lietvede

“Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

Irēna

Melne

12

Galgauskas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

Anita

Vāvere

13

Gulbene

Pilsētas pārvalde

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Gints

Āboliņš

14

Gulbene

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vecākā klientu apkalpošanas speciāliste

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Mētra

Buliņa

15

Jaungulbenes pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs

“Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

Aleksandrs

Vasiļjevs

16

Jaungulbenes pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes lietvede

“Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

Dita

Laure

17

Jaungulbenes pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

Inese

Čude

18

Lejasciema pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs

Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Māris

Milns

19

Lejasciema pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes lietvede

Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Dace

Milne

20

Lejasciema pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Līga

Medne

21

Litenes pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs

“Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

Vilnis

Lapiņš

22

Litenes pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes lietvede

“Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

Gunta

Dergača

23

Litenes pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

Ligita

Meika

24

Lizuma pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs

“Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

Uģis

Aigars

25

Lizuma pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes lietvede

“Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

Inta

Dārzniece

26

Lizuma pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

“Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

Inese

Pērkone

27

Līgo pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs

Krasta iela 12, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

Uldis

Doņuks

28

Līgo pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes lietvede

Krasta iela 12, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

Ilze

Brice

29

Līgo pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

Krasta iela 12, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

Inese

Čude

30

Rankas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs

“Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

Māris

Jansons

31

Rankas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes lietvede

“Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

Irēna

Jansone

32

Rankas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

Sandra

Tonne

33

Stāmerienas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs

“Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Ainārs

Brezinskis

34

Stāmerienas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes lietvede

“Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Gunta

Zelča

35

Stāmerienas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Ligita

Meika

36

Stradu pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs

Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Juris

Duļbinskis

37

Stradu pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes lietvede

Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Anna

Rone

38

Stradu pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Jolanta

Sirmbārde

39

Tirzas pagasts

Pagasta pārvalde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Česlovs

Barkovskis

40

Tirzas pagasts

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes lietvede

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Baiba

Zvirbule

41

Tirzas pagasts

Bāriņtiesa

Gulbenes novada bāriņtiesas locekle

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Anita

Vāvere