26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē nolēma piešķirt novada pašvaldības Atzinības rakstus un Goda diplomus, ko pasniegs svinīgajā pasākumā 18. novembrī plkst. 13.00 Gulbenes kultūras centrā. Pasākuma laikā tiks pasniegtas ar Gulbenes novada pašvaldības Pateicības un balva "Gulbenes novada GODS", ko šogad saņems mākslinieks Ivars Drulle (28.09.2017. Gulbenes novada domes lēmums).

 

Atzinības raksti:

 1. Ģirtam Viļumam– par godprātīgu un profesionālu sava darba ieguldījumu sabiedrības labā;
 2. Rotai Riekstiņai– par sekmīgu, atbildīgu, ilggadēju darbu Stāmerienas pagasta pārvaldē un nozīmīgu ieguldījumu pagasta tēla veidošanā;
 3. Diānai Šķēlai– par mērķtiecīgu un inovatīvu izglītības iestādes vadīšanu, par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā, Gulbenes novada popularizēšanā;
 4. Ivetai Roziņai un Indulim Roziņam– par aktīvu sabiedrisko darbību;
 5. Janinai Ozoliņai un Aleksandram Ozoliņam– par aktīvu uzņēmējdarbību;
 6. Irīnai Grahoļskai– par pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilggadēju darbu skolā un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu audzināšanā un Latvijas kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā;
 7. Lūcijai  Šubrovskai– par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu saliedēšanā un mācību sasniegumu paaugstināšanā;
 8. SIA „Rainis”– par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē;
 9. Mārim Brencim– par ieguldījumu sakārtotas vides saglabāšanā, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību;
 10. Ligitai un Kārlim Dzeņiem– par uzņēmējdarbības paplašināšanu, aktīvu iesaistīšanos un atbalstu Tirzas pagasta Tirzas ciema vizuālā tēla veidošanā;
 11. Gulbju ģimenei– par piederību Druvienai, par latvisko stāju un domāšanu;
 12. Inai Iļjučonokai– par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu darbu Galgauskas pagastā;
 13. Sarmītei Dolgovai– par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu;
 14. Lienai Silauniecei– par radošu, pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Galgauskas pamatskolas attīstībā;
 15. Sanitai Lazdiņai– par devumu vides jautājumu aktualizēšanā un ilgtspējīgas vides izglītības popularizēšanā skolā;
 16. Vijai Pušķei– par radošumu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, godprātīgu un profesionālu attieksmi darba pienākumu veikšanā;
 17. Raitim Melderim– par ieguldījumu valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma – šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne saglabāšanā un popularizēšanā;
 18. Violai Medniecei– par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 19. Birutai Tropai– par aktivitāti un radošu darbu kultūras dzīves norisēs un darbu novadpētniecībā Līgo pagastā;
 20. Andrim Stepanovam– par aktīvu darbu uzņēmējdarbības attīstībā Jaungulbenes pagastā;
 21. SIA „GanCO” īpašniekam Jānim Gangnusam un Vivitai Ostrovai– par veiksmīgu projektu realizāciju un uzņēmējdarbības attīstību Daukstu pagastā;
 22. Ivetai Ziepniecei– par ieguldījumu mūžizglītības programmu īstenošanā, skolēnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanu neformālajā izglītībā, izglītojošo projektu izstrādāšanu un vadīšanu;
 23. Jānim Ļoļānam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 24. Jāzepam Odumiņam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 25. Jānim Ančam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 26. Natālijai Ginevičai– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.
 27. Albertam Strautiņam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;
 28. Jūlijai  Landsmanei– par pašaizliedzīgu, ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 29. Andrim Martuzānam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

Pateicības:

 1. Ainai Ivanovai,  SIA  „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” medicīnas reģistratorei– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā;
 2. Raimondam Pujatam,  SIA  „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” tehniskās daļas strādniekam– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā.

Goda diplomi:

 1. Ligitai Zitānei– par radošu ieguldījumu novada izglītības un kultūras dzīvē;
 2. Aldim Spalviņam– par ilggadēju uzņēmējdarbību un nozīmīgu lokālpatriotismu;
 3. Stanislavam Gžibovskim– par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada kultūras dzīves veicināšanu.

Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā saņems Gulbenes novada bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne.