Sagaidot gada vissirsnīgākos svētkus – Ziemassvētkus un Jauno gadu – aicinām privātmāju, iestāžu, veikalu, uzņēmumu īpašniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus piedalīties akcijā “Iemirdzies Gulbenes novadam!”, izrotājot ēkas, pagalmus, ielas un vides objektus.

Akcija norisinās no 4. līdz 22. decembrim.

Akcijas nolikums

J. Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste