20.12.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
5. Grozījumi Gulbenes novada 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību“.