Decembra sākumā Gulbenes novada dome izsludināja akciju „Iemirdzies Gulbenes novadam”, kurā aicināja privātmāju, iestāžu, veikalu, uzņēmumu īpašniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus izrotāt ēkas, pagalmus, ielas un vides objektus. Kopumā akcijai līdz 22.decembrim tika pieteikti 25 objekti, savukārt to vērtēšanu dabā darba grupa veica 27.decembrī. Tagad ir sācies akcijas otrais posms, kurā iedzīvotāji ir aicināti balsot par savu favorītu, lai noteiktu skatītāju simpātiju. Balsot var sociālā tīkla “Facebook.com” Gulbenes novada gada pašvaldības lapā, pie attiecīgā foto attēla spiežot „Like”.

Akcijas uzvarētāji un labāko noformējumu autori tiek pasludināti pēc akcijas rezultātu apkopošanas un godināti 2018. gada janvārī personīgi. Uzvarētāji un labāko noformējumu īpašnieki saņems atzinības rakstus un veicināšanas balvas.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste