2018.gada 17.janvārī plkst.15:00 Gulbenes novada domes 2.stāva zālē (Ābeļu iela 2, Gulbene) norisināsies Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par Stāmerienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
  2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr._____ “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu;
  3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.