16. februārī Lietuvas valsts svin atjaunošanas simto gadadienu.

“Plaša norišu programma gaidāma galvaspilsētā Viļņā un visā valstī. Maģisks vienotības brīdis būs plkst. 12.30, kad visā Lietuvā vienlaikus baznīcu zvani nozvanīs 100 reizes.

Baltijas valstis, Polija un Somija ir cieši sadarbības partneri valstu simtgades sagatavošanā un kopīgu iniciatīvu īstenošanā, lai Eiropā un pasaulē plaši vēstītu par reģiona vēsturi un devumu,” informē Linda Pastare, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste.

Arī Gulbenes novada delegācija ir uzaicināta piedalīties Lietuvas valsts svinībās sadarbības pašvaldībā Rietavā. Gulbenes novada pašvaldību pārstāvēs Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš, vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane, galvenā grāmatvede Aija Kļaviņa un Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs. Līdz ar pašvaldības pārstāvjiem svētkos Rietavā piedalīsies arī Stradu pagasta jauniešu tautisko deju kolektīvs "Zeija" (vadītāja Dace Freimane) un Jaungulbenes tautas nama folkgrupa "Dadzes" (vadītāja Inta Zellīte).