14.februāra Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti diskutēja par nepieciešamību uzlabot pašvaldības īpašumā esošā Gulbenes Dzirnavu dīķa apsaimniekošanu. Arī pilsētas iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā ar lūgumu rīkoties un pauduši gatavību līdzdarboties, ja tas būs nepieciešams.

dzirn1802

Komitejā tika atbalstīta Gulbenes novada domes projekta pieteikuma “Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā apkārtnē” iesniegšana Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā multisektoriālo projektu aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”.

Ja Latvijas vides aizsardzības fonds projekta koncepciju vērtēs pozitīvi, tad par iegūto finansējumu varēs veikt pirmo soli dīķa un tā apkārtnes sakopšanas plānā. Šobrīd ir iecerēts sakārtot zemes gabalu ar adresi „Saules iela 13” aptuveni viena hektāra platībā, izveidojot tajā atpūtas vietu un, piesaistot nozares speciālistus, rast piemērotāko risinājumu ūdenstilpes vides uzlabošanai ilgtermiņā. Lai veicinātu savstarpējo sadarbību un līdzdalību, pilsētvides attīstīšanas aktivitātēs aicināsim iesaistīties arī iedzīvotājus.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir aptuveni 65 000 eiro ( 50 000 eiro Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi, savukārt 15 000 eiro – pašvaldības līdzfinansējums).

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste