15.februārī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks parakstīja sadarbības līgumu, apliecinot vēlmi sadarbībai Gulbenes novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanā, mūžizglītības koncepcijas īstenošanā, tā stiprinot Gulbenes novada ekonomiku.

ludm1802

Sadarbības līgums paredz informācijas apmaiņu starp abām iestādēm, studējošo prakšu vietu izveidi un nodrošināšanu, kopīgu projektu un pētījumu īstenošanu, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu, studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu noteikšanu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste