Pēdējo dienu spelgonis ir ļāvis Gulbenes pilsētas pārvaldei veikt grāvja ieteces Dzirnavu dīķī tīrīšanu, tā uzlabojot ūdens aizplūšanu no pilsētas.

Parasti šādus darbus veic no pavasara līdz rudenim, taču konkrēti šī vieta minētajos gadalaikos allaž ir bijusi pārāk mitra, lai tai piekļūtu ar attiecīgo traktortehniku. Tāpēc vairākus gadus nācās gaidīt kārtīgu ziemu, kas ļautu beidzot šo grāvi attīrīt no dūņām un nogulsnēm. Darbus veica SIA „Vidzemes būvnieks” par 1124 eiro ar PVN.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste