22.02.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 3, 23. §) nolemts izveidot Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienību “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks””, nosakot tās juridisko adresi Gulbenes dzelzceļa stacijā, Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

Saistībā ar to Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskajai nodaļai ir uzdots sagatavot grozījumus par struktūras izmaiņas saistošajos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” un “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītājai Ivetai Kovtuņenko uzdots izstrādāt struktūrvienības nolikumu.