lauk1803

10.martā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Gulbenes birojā Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš tikās ar Gulbenes novada lauksaimniekiem un Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru Ringoldu Arnīti, lai diskutētu par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada.

Šajā tikšanās reizē apspriestie jautājumi: izmaiņas tiešmaksājumos – kā ieviest proporcionālāku tiešmaksājumu sadalījumu atbilstoši reālajai situācijai un saimniecību vajadzībām; vides un klimata pasākumu ieviešanas nepieciešamība; ieguldījumu nepieciešamība (modernizācija, diversifikācija, jaunu tehnoloģiju izmantošana); lauksaimnieku vieta pārtikas apritē.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste