21.03.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Informācija par Gulbenes novada mūžizglītības atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem laikā no 2011. - 2017.gadam.

2. Par Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.

3. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam izstrādi.

4. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi.