darbsJauniesiemGulbenes novada skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem līdz 2018.gada 10.aprīļa plkst. 12:00 ir aicināti pieteikties uz Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitāti “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Gulbenes novada dome šogad ir apstiprinājusi 26 darba vietas dažādās pašvaldības iestādēs gan uz pilnu, gan uz nepilnu slodzi.

Viens skolēns var pretendēt ne vairāk kā uz 3 darba vietām.

Daba vietu piedāvājumu skatīt šeit.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz epastu: .

Priekšroka tiks dota sabiedriski aktīviem skolēniem ar brīvprātīgā darba pieredzi un brīvprātīgā darba sertifikātu.

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta  nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, tālr. 28742807.