LielaTalkaLogo 300x300Latvijas valsts simtgadē ikviens ir aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs. Šoreiz divas reizes gadā – 28. aprīlī Lielās Talkas pasākumos, bet rudenī, 15. septembrī, kopā ar citām pasaules valstīm vienoties lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.

2018.gada 28.aprīlī Lielās Talkas ietvaros gandrīz visas Latvijas pašval­dības, kā arī iedzīvotāji, organizācijas un domubiedru apvienības rīkos vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes, apliecinot to, ka Latvijai būt zaļai.

Lielā Talka ir lieliska iespēja kopīgiem spēkiem paveikt ko paliekošu – ar savām rokām sakopt apkārtējo vidi un sapost Latviju pavasarim. Izmantosim iespēju būt kopā un novērtēsim to, cik skaista zeme mums ir dāvināta!

2018.gada 15. septembrī talku organizētāju apvienība „Let’s Do It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei pie­dalīties Pasaules Lielajā talkā. Talkošana sāksies Jaun­zēlandē plkst.10.00 pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas, noslēdzoties Havaju salās.

Gulbenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā un sakopt savu īpašumu, savu pilsētu un pagastu, lai mūsu novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas novadiem.

Plašāka informācija par Lielo Talku: www.talkas.lv.

Gulbenes novada Lielās Talkas koordinators
Jānis Šmoteks