Izskatot 2018.gada 29.marta Gulbenes novada domes sēdes 53.darba kārtības jautājumu par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, tika izvirzīta viena kandidatūra – Normunds Audzišs. 15 deputātiem balsojot par, vienam balsojot pret, N.Audzišs tika ievēlēts par Gulbenes novada domes priekšsēdētāju. Viņš šās pašas dienas pēcpusdienā sasauca ārkārtas domes sēdi, kurā no domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumiem tika atbrīvots Mārtiņš Bogdans, bet priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts Andis Caunītis, kurš šajā amatā tika ievēlēts ar 11 par, 6 pret.

Pārmaiņas Gulbenes novada domes vadībā notikušas, 2018.gada 21.martā saņemot 11 deputātu parakstītu iesniegumu par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Andra Vējiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata. Tajā deputāti norādījuši vairākus trūkumus A.Vējiņa darbībā.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste