Ir stājušies spēkā Gulbenes novada domes saistošie noteikumi “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā”.

  • Lai iegūtu atļauju izvietot reklāmu/informatīvos materiālus, ir jāraksta iesniegums Gulbenes novada būvvaldei.
  • Iesniegums tiek izskatīts 7 darba dienu laikā; ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, tad 10 darba dienu laikā.
  • Kontroli par Gulbenes novada pašvaldības izdoto noteikumu izpildi veic Gulbenes novada Pašvaldības policija. Par noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.

Saistošie noteikumi “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” publicēti laikraksta “Gulbenes Novada Ziņas” 2015.gada 16.jūnija pielikumā.

Apstiprināti arī noteikumi "Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā".