Ir sākusies Nākotnes ielas Gulbenē pārbūve, kas nozīmē to, ka līdz šī gada beigām tiks atjaunotas brauktuves un gājēju celiņi gar ēkām 2k-3, 2k-4, 2k-5 un 2k-6.

nasktone

Projekta realizācija sākta ar lietus kanalizācijas sistēmas izbūvi gar ēkām 2k-4 un 2k-6. Būvdarbi tiks organizēti aptuveni 50 metru garos posmos, lai maksimāli atvieglotu transportlīdzekļu kustību. Taču iedzīvotājiem tik un tā būs jārēķinās ar neērtībām, jo atsevišķs pagaidu stāvlaukums automašīnām netiks organizēts. Aicinām izturēties ar sapratni un ievērot ceļa zīmes! Tā kā tas ir dzīvojamais rajons, tad būvdarbu veicēji pievērsīs uzmanību tam, lai diennakts tumšajā laikā nepaliktu atvērtas būvbedres.

9.aprīlī Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš uz sapulci bija aicinājis visas Nākotnes ielas dzīvojamā masīva pilnvarotās personas un citas iesaistītās puses, lai informētu par projekta realizācijas gaitu.

Projekts ir sadalīts četrās kārtās:

  • 1.kārta - gar ēkām 2k-4 un 2k-6
  • 2.kārta  - gar ēkām 2k-3 un 2k-5
  • 3.kārtā - gar ēkām 2k-7, 2k-8 un 2k-9
  • 4.kārta - gājēju celiņu izbūve.

Iepirkuma procesa rezultātā 2017.gada 27.decembrī ar SIA “Limbažu ceļi” tika parakstīts līgums par 1., 2., un 4.kārtas realizāciju. Darbi jāveic 365 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Līgumcena - 528689,90 EUR bez PVN (pašvaldības finansējums).

Projekta 3.kārta ierobežotā finansējuma dēļ šogad netiks īstenota. Iespējams, ka tas varētu notikt 2019.gadā, taču viss ir atkarīgas no pieejamajiem budžeta līdzekļiem.

Nākotnes ielu pārbūvēs 951 metra kopgarumā.

Projektā nav iekļautas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2k-1 un 2k-2 brauktuves, jo tās nav pašvaldības īpašumā.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste