Drukāt

18.04.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”;

2. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta;

3. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi;

4. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu.