Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija informē, ka no 2018.gada 5. līdz 13.jūnijam kadetiem tiek organizēts taktiskais maršs ar ekipējumu un ieročiem pa apvidu Gulbenes novada teritorijā. Tiks veikta šaušana ar salūtmunīciju, kas apkārtējai videi nav bīstama, bet rada troksni un dūmus. Tāpat tiks pielietotas arī dūmu sveces un rakti ierakumi, kas kaitējumu apkārtējai videi nenodarīs. Kadeti respektēs privātīpašumus un pēc nodarbībām apkārtne tiks sakopta.