Drukāt

21. aprīlī Ministru prezidents Māris Kučinskis apmeklēja Gulbenes novadu. Vizītes laikā viņš tikās ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu un domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Caunīti, viesojās Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, kur tikās ar jauniešiem, lai diskutētu par nākotnes iespējām kā novadā, tā Latvijā un pasaulē.

Šās vizītes laikā M. Kučinskis  pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus aktīvākajiem novada iedzīvotājiem, kas ar savu darbu un pašaizliedzīgumu devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā. Pateicības rakstus saņēma: Edīte Ķikuste par ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību kopšanā, dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, Mirdza Kušķe par neatlaidību novada kultūrvides kopšanā un aktivitāti senioru dzīves kvalitātes pilnveidošanā, Kārlis Vents par ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību kopšanā un dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, Iva Venta  par ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību kopšanā un dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, Aida un Uldis Misiņi par godprātīgu nodarbinātības veicināšanu un starptautiskās sadarbības attīstīšanu  uzņēmējdarbības jomā, kā arī personisko ieguldījumu novada aktivitāšu atbalstīšanā, Maija Skopāne par ieguldījumu zinātniski pētniecisko darbu attīstīšanā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbe nes novadā, Lāsma Gabdulļina par ieguldījumu darbā ar novada jaunatni, veicinot sporta tradīciju noturību un Gulbenes novada atpazīstamību Latvijā, Daiga Gargurne par ieguldījumu nevalstiskā sektora attīstībā Gulbenes novadā un tālredzīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu biedrībā Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē, Mairita Dreimane-Sloka par aktīvu uzņēmējdarbību, personisko neatlaidību un aktīvu darbību novada dzīves veidošanā un atpazīstamības veicināšanā, Mārtiņš Upāns par personisko ieguldījumu pagasta sabiedriskās vides veidošanā un novada atpazīstamības veicināšanā, Raitis Apalups par mūža ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā, kā arī personisko ieguldījumu sociālās dzīves veicināšanā, Ilze Mezīte par personisko attieksmi, atsaucību, profesionalitāti veterinārijas jomā, atbalstot iedzīvotājus smagās situācijās, Dagmāra Mūrniece par atbildību, atsaucību un personisko ieguldījumu Gulbenes novada bērnu veselības veicināšanā un godprātīgu darbu medicīnas jomā, Elvijs Kantāns par aktīvu personisko ieguldījumu sociālajā darbā ar jauniešiem Latvijas dabas bagātību apzināšanā, Agrita Gailīte par atsaucību, profesionalitāti, sabiedrības izglītošanu un veselības veicināšanu Gulbenes novada  iedzīvotājiem, Juris Paulovičs par ilggadēju un nopietnu uzņēmējdarbību, nodarbinātības veicināšanu,  kā arī veselīgas pārtikas lietošanas veicināšanu valsts mērogā, Andis Augulis par personisko ieguldījumu novada aktivitāšu atbalstīšanā un uzņēmējdarbības vides veicināšanā, Māri Sliede par personisko ieguldījumu novada aktivitāšu atbalstīšanā un uzņēmējdarbības vides veicināšanā, Alīna Aleksandra Antipova  par  personisko piemēru, apliecinot katram jaunietim, ka ar smagu darbu var sasniegt labus rezultātus sportā, Elīna Bērziņa par personisko piemēru jauniešiem, attiecībā uz mērķtiecīgumu un neatlaidību veicot uzņēmējdarbību, kā arī Gulbenes novada atpazīstamības veicināšanu un Irēna Aizpure par personisko ieinteresētību, neatlaidību un profesionalitāti sporta jomā darbā ar Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Pēc svinīgā pasākuma ar M.Kučinski tikās iedzīvotāji, novada domes deputāti, pārvalžu un iestāžu vadītāji.

Tāpat šajā dienā Ministru prezidents apmeklēja Zaļo tirdziņu, augstu novērtējot mājražotāju veikumu.

Vizīti Gulbenes novadā Ministru prezidents noslēdza, apmeklējot  zemnieku saimniecību “Lācīši”.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste