Ir noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2018” projektu konkurss. Kopumā tika saņemti pavisam 119 projektu pieteikumi, taču atbalstu saņēma tikai 60, starp kuriem ir arī Gulbenes novada domes iesniegtais projekts „Divi Jūliji”. Piešķirtais finansējums – 2000 eiro. Kopējais pieprasītais finansējums visiem iesniegtajiem projektiem bija 478 561,77 eiro, savukārt konkursā pieejamais finansējums - 129 600,00 eiro.

2018.gada 27.-28.jūlijā Gulbenes novada dome sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju organizē starptautisko tekstilmākslas festivālu „Divi Jūliji”, kas veltīts mūsu novadniekiem Latvijas lietišķās mākslas meistariem – Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874 – 1970).

Organizējot festivālu, mēs veicināsim ne tikai Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā, bet arī sabiedrības līdzdalību mūsu valsts kultūrtelpas veidošanā. Pasākuma norisē plānojam iesaistīt tekstilmākslas meistarus, mākslas vēsturniekus, ekspertus, pētniekus, māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm.

Festivāls tiks organizēts piecos blokos:

  • Zināšanas. Starptautiska zinātniska konference par J.Madernieka un J.Straumes personībām, daiļradi un dažādiem tekstilmākslas aspektiem. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas, Gruzijas, Lielbritānijas un Irānas.
  • Prasmes. Vilnas krāsošana dabas krāsvielās, aušana.
  • Tradīcijas. Tautas lietišķās mākslas meistaru darbu izstāde, meistardarbnīcas.
  • Radošums. Mūsdienīgs skatījums uz tekstilmākslu, meistardarbnīcas.
  • Baudas. Latviešu un citu tautu kolektīvu uzstāšanās, tematiskas gastronomiskas aktivitātes.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību specisāliste