VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

  • Liepu ielā 3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5076 003 0188 (apbūve un zeme). Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 1620 EUR. Pieteikšanās izsolei darba dienās līdz 01.06.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 27891900, 29420864 vai e-pastu: . Izsole notiks 12.06.2018. plkst. 14.00 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā.
  • "Kalnienas pasts", Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5088 001 0130 (zeme un apbūves 2311/3755 domājamās daļas). Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 2300 EUR. Pieteikšanās izsolei darba dienās no 02.05.2018. līdz 01.06.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem 27891900, 29420864 vai e-pastu: . Izsole notiks 13.06.2018. plkst. 14.00 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā.