gerbbmp

PAZIŅOJUMS

No 2018.gada 1.jūnija tiek mainīts Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nosaukums
no „Gulbenes novada dome” uz „Gulbenes novada pašvaldība”.

Veicot rēķinu apmaksu, lūdzam pievērst uzmanību saņēmēja nosaukumam.
Reģistrācijas numurs un norēķinu rekvizīti (konta numuri) paliek nemainīgi.

Lēmums par nosaukuma maiņu pieņemts 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.7, 34.§).

Ņemot vērā, ka pašvaldības iestādē “Gulbenes novada dome” darbojas ne tikai pašvaldības administrācija, bet tā arī ir vieta, kur pašvaldības dome pieņem lēmumus, līdz ar to šī iestāde iezīmē novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir nepieciešama nosaukuma maiņa.