Sakarā ar autoceļa slikto stāvokli un autoceļa remontdarbiem uz nenoteiktu laiku tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz pašvaldības autoceļa Nr. 12-3 “Balvu ceļš-Rēzeknes ceļš” Stradu pagastā, uzstādot svaru ierobežojošo zīmi Nr. 313 “Ass slodzes ierobežojums 10 t”.

Stradu pagasta pārvalde