Gulbenes novada pašvaldība kopā ar vēl sešiem partneriem no Latvijas un Krievijas šobrīd strādā pie projekta „Parki bez robežām” pieteikuma sagatavošanas iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Ja pieteikums tiks atbalstīts, tad gulbeniešu iemīļotajā Spārītes parkā varēs veikt būtiskus labiekārtošanas darbus.

Ņemot vērā pieejamo finansējumu, plānots sakārtot Spārītes parka daļu no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem – gājēju celiņu seguma un gājēju tiltiņa atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, Asaru ezera tīrīšana, apkārtnes sakopšana, stādījumu un atpūtas vietu izveidošana.

Kopējais projekta mērķis ir nodrošināt parku teritoriju sakārtošanu, ilgtspējīgu uzturēšanu un atpazīstamību starptautiskā mērogā. Plānots ieguldīt investīcijas esošo parku sakārtošanā, attīstībā un popularizēšanā, jaunu parku teritoriju veidošanā, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas un seminārus Latvijā un Krievijā, izveidot interaktīvas spēles un zaļās klases parkos.

6.jūnijā Gulbenes novadā projekta plānošanas vizītē ieradās partneri no Krievijas, lai pārrunātu iesniedzamo dokumentu sagatavošanas gaitu un projekta realizāciju tā apstiprināšanas gadījumā. Šajā tikšanās reizē partneriem parādījām Spārītes parku, kurā plānojam īstenot minētās aktivitātes.

Gulbenes novada pašvaldība projektā iesaistīja partnerus no Daugavpils novada domes, Preiļu novada domes, Pleskavas apgabala, Kuņjas rajona, Veļikiji Luki un Porhovas pilsētām Krievijā.

Kopējais plānotais apgūstamais finansējums ir aptuveni 700 000 eiro. Gulbenes novada pašvaldības izmaksas plānotas līdz 200 000 eiro. No tām 90% ERAF finansējums, bet 10%  - pašvaldības.

Projekta pieteikuma iesniegšana konkursam tika atbalstīta 2017.gada 31.augusta Gulbenes novada domes sēdē. Savukārt jau tā paša gada 28.septembrī projekta koncepcija tika iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet 2018.gada 14.martā saņemts idejas akcepts, kas ļauj turpināt darbu pie pilnā projekta pieteikuma sagatavošanas.

parki bez robezam

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldība vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste