Fluugs 1

12.jūnijā Gulbenes novada pašvaldībā viesojās biedrības „Lauvu klubs” (Vācija) pārstāvis un ilggadējais Gulbenes novada atbalstītājs Frīdhelms Flūgs, kas turpina sava tēva Friča Flūga mecenātismu.

Viņš tikās ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu un pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Arni Šķēlu, lai pārrunātu vienreizējo stipendiju piešķiršanu studiju uzsākšanai 9 Gulbenes novada jauniešiem. Lai gan šis būs noslēdzošais gads, kad “Lauvu klubs” sniedz finansiālu atbalstu, tomēr skolēnu atbalstīšanu turpinās F.Flūga ģimene. Izvērtējot skolēnu pieteikumus, kā prioritāte atbalstam ir akadēmiskās studijas, īpaši medicīna.
Ar topošajiem studentiem klātienē Flūga kungs tiksies šā gada rudenī.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste