Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē par ērtāku sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem – no 2018. gada 18. jūnija maršruta Nr.7202 Aizkraukle–Gulbene autobuss pasažieru apmaiņu veiks arī pieturvietā CSDD, Sarkaņi, Patkule, Biksēre un Ūbāni.