2018.gada 20.jūnijā plkst.13.00 Gulbenes novada sociālajā dienestā, Dīķa ielā 1, notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

  1. 1. Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  2. 2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
  3. 3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu

Visi jautājumi skatāmi slēgtā komitejas daļā.