2018.gada 20.jūnijā plkst.15.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents. 

Darba kārtība

  1. Par aktīvajiem projektiem/ iniciatīvām Gulbenes novada izglītības iestādēs 2017./2018.m.g.;
  2. Par pilnvarojumu veikt Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu;
  3. Par Sveķu internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
  4. Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu;
  5. Par Stāķu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
  6. Par Gulbenes 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu;
  7. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos;
  8. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai;
  9. Par Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienību izveidošanu.