Evija 4

Noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētais konkurss “Pakalpojumu izcilības balva”, kurā startēja 12 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), no kuriem 3 reģionālas nozīmes VPVKAC un 9 novada nozīmes VPVKAC, kas tika vērtēti atbilstoši ministrijas izstrādātajai metodikai VPVKAC darbības pašnovērtējumam.

Konkursa komisija vērtēja centra stratēģiju un plānošanu, vērtēja īstenotos pasākumus pašvaldības iedzīvotāju informēšanā, apkalpošanas centra klientu apmierinātību un citus aspektus.
2018. gada konkursā attiecīgi savā kategorijā godpilno 2.vietu ir ieguvis Gulbenes novada VPVKAC.
“Esam gandarīti un patīkami pārsteigti par augsto vietu konkursā. Katra balva ir arī mūsu kā speciālistu darba novērtējums,” saka Evija Silauniece, Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra vadītāja.
Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ir Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas struktūrvienība, kas darbojas kopš 2017. gada 1. septembra.
Izvērtējot līdzšinējo centra darbību, jābilst, ka tā ir bijusi veiksmīga, un centrs sevi ir pierādījis kā patstāvīgu un lemt spējīgu struktūrvienību.
Gulbenes novada VPVKAC darbinieki savas kompetences ietvaros konsultē fiziskas un juridiskas personas jautājumos, kas saistīti ar pašvaldību, sniedz informāciju arī par valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, to sniegtajiem pakalpojumiem.
VPVKAC var pieteikt noteikta veida Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus, veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju, kā arī saņemt konsultācijas par astoņu valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Uzņēmumu reģistrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests), kā arī ikviens apmeklētājs VPVKAC var saņemt praktisku palīdzību e-pakalpojumu pieteikšanā, darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste