2018.gada 21.jūnijā plkst.9.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents. 

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Par Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienību izveidošanu
 3. Par Druvienas sākumskolas maksas pakalpojumiem
 4. Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 5. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 6. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 7. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 8. Par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 9. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektā „Sound of youth”
 10. Par pabalsta piešķiršanu Aldim STRADAM
 11. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai
 12. Par nekustamā īpašuma iegādi

 13. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu

Informatīvais jautājums

Par lietusūdens novadīšanas sistēmas izpēti Gulbene pilsētā (Ziņo J.Krastiņš)