gerbbmpGulbenes novada pašvaldība informē, ka divu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu ietvaros tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase:

1. projekts “Come as You Are”, Nr. 2017-3-LV02-KA105-001811 - dzīvesvietas nodrošināšana diviem brīvprātīgajiem jauniešiem līdz 2019.gada 30.aprīlim. Nomas objekta atlases kritēriji (apstiprināti Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr.12, 24.§, 2.p.));

2. projekts “Ready, steady, go!”, Nr. 2018-1-LV02-KA125-002009 - dzīvesvietas nodrošināšana brīvprātīgajam no Austrijas līdz 2019.gada 30.jūnijam. Nomas objekta atlases kritēriji (apstiprināti Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr.12, 24.§, 1.p.)).

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības kultūras un sporta nodaļā, 315.kabinetā, līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr. 28742807.