2018.gada 3.jūlijā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība
1. Par zemes gabala  lietošanas mērķi.
ZIŅO : N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs