SIA “8 CBR” informē, ka laika posmā no 11.jūlija līdz 10.augustam slēgtas satiksmei Naglenes iela (posmā no Brīvības ielas līdz autoceļam V410) un Miera iela (posmā no Brīvības ielas līdz Pļavu ielai).


Izmaiņas satiksmes kustībā saistītas ar būvdarbu veikšanu objektā “Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 Gulbenē”.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste