Gerbonis mazsIzglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas darba kārtība:

1.par Velgas Černoglazovas atbrīvošanu no Druvienas sākumskolas direktores amata;

2.par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes sākumskolas direktores amata;

3.par nedzīvojamo telpu nomu.