Gerbonis mazs     Darba kārtība

1.Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. 2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

3.Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

4.Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

Komiteja notiek Dīķa ielā 1, Gulbenē.