Gerbonis mazs                     Darba kārtība (sākums plkst. 11.00)

1.Par dalību nekustamā īpašuma izsolē.