Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2018.gada 17.augustam plkst.12.00.

Pieteikumus iesniegt Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 213. vai 219.kabinetā.

Pieteikuma veidlapa Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

                Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

                Centrālās vēlēšanu komisijas noteikusi, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisku partiju apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa), attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katrs no pieteicējiem katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

Komisijas priekšsēdētāja: Lienīte Reinsone, tālr.64497731, e-pasts: ,

Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr. 64497714, e-pasts: .

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi (katrā vēlēšanu iecirkņa komisijā ir septiņas komisijas locekļu vietas):

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

 Iecirkņa nosaukums

 Adrese

1.

 445

  GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS

 OSKARA KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

2.

 446

  BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE

 AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4409

3.

 447

  BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

 BLOMĪTE, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4410

4.

 448

  DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

 DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4417

5.

 450

  DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „PAGASTMĀJA”, DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4426

6.

 451

  GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE

 „PAGASTNAMS”, GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4428

7.

 452

  JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE

 „GULBĪTS”, GULBĪTIS, JAUNGULBENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4420

8.

 453

  LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4412

9.

 455

  LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS

 „PAGASTNAMS 1”, LITENE, LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4405

10.

 456

  LIZUMA PAGASTMĀJA

 „AKĀCIJAS”, LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4425

11.

 457

  LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „JAUNSTUKMAŅI”, LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4421

12.

 458

  RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „AUSMAS”, RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4416

13.

 459

  STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 „VECSTĀMERIENA”, VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4406

14.

 460

  KALNIENAS TAUTAS NAMS

 „KALNIENAS KLUBS”, KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4407

15.

 461

  STRADU PAGASTA PĀRVALDE

 BRĪVĪBAS IELA 8, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

16.

 462

  STĀĶU PAMATSKOLA

„STĀĶI 7”, STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOVADS,

LV-4417

17.

 463

  TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „BIEDRĪBAS NAMS”, TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4424