Gerbonis mazs

Darba kārtība (sēdes sākums plkst.17.00)

1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā”.
ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
2. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes „Biedrības nams” ēkā”.
ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs