rehabilitLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību piedāvā apgūt studiju programmu  „Sociālā rehabilitācija”.

 • Studiju ilgums: 2 gadi
 • Studiju maksa: bez maksas
 • Nodarbību norises vieta: Gulbenes novada sociālais dienests, Dīķa iela 1, Gulbene
 • Nodarbību periodiskums: 2 reizes mēnesī
 • Dokumentu pieņemšana: līdz 24.08.2018. (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00) Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā (koledžas teritorijā būs norādes par konkrēto korpusu un telpu).
  Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR (norēķins koledžas kasē skaidrā naudā).
 • Uzņemšanas noteikumi: www.psk.lu.lv
 • Vairāk par studiju programmu “Sociālā rehabilitācija”: šeit
 • Kontaktinformācija: Dace Erkena, 29406548 (darba dienās 9.00-17.00)
 • Programmas kopējais apjoms: 80 kredītpunkti jeb 120 ECTS
 • Divas prakses: 16 kredītpunkti

Studiju programmas mērķis ir realizēt kvalificētu, darba tirgū konkurētspējīgu sociālās rehabilitācijas speciālistu sagatavošanu, lai nodrošinātu sabiedrību ar sociālā darba vērtībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tādējādi sekmējot sociāli izolēto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku izstrādā rehabilitācijas plānu cilvēkiem, kuri dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolēti no sabiedrības, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi, prasmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir:

 • Novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas – identificēt sociālās barjeras, sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni;
 • Sadarboties ar sociālo darbinieku – piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā sociālās rehabilitācijas procesā un sociālās rehabilitācijas plāna realizēšanā;
 • Attīstīt un uzlabot klienta sociālās prasmes – uzlabot klienta pašaprūpes iemaņas, orientāciju sociālajā vidē, attīstīt prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pilnveidot saziņas un saskarsmes prasmes ar palīdzošām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem;
 • Apzināt un piesaistīt resursus – aktivizēt klienta ģimenes locekļus, apkopot informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iesaistīt klientu izglītojošos, sporta un kultūras apsākumos, organizēt un vadīt darba terapiju;
 • Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus.