Aktuālo Gulbenes novada pašvaldības iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu saraksts. Pieteikšanās uz nomu līdz 21.08.2018.

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, EUR

5090 004 0086

“Ceļmalas 3 - 22”, Ceļmalas, Stradu pag., Gulbenes nov.

0,15

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5090 002 0220

“Stāķi 17 - 17”, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.

0,06

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5090 006 0117

“Ezīši”, Stradu pag., Gulbenes nov. (daļa no zemes vienības)

0,9

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5090 004 0069

“Ceļmalas 3 - 20”, Ceļmalas, Stradu pag., Gulbenes nov.

0,1014

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5044 014 0344

“Spārīte – 220”, Beļavas pag., Gulbenes nov.

0,067

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5044 014 0213

“Spārīte – 53”, Beļavas pag., Gulbenes nov.

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5044 014 0279

“Spārīte – 131”, Beļavas pag., Gulbenes nov.

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5072 006 0086

“Lizuma pagasta starpgabali”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov. (daļa no zemes vienības)

1,95

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5090 002 0266

“Ievugrava – 9”, Stradu pag., Gulbenes nov.

0,065

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5088 008 0224

“Vecstāmeriena”, Vectāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov. (daļa zemes vienības)

0,06

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

Pieteikties uz nomu iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.