2018.gada 16.augustā plkst.16.45 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 Gulbenē notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.
Darba kārtība
1. Par komandējumu uz Dņepropetrovsku (Ukraina).
ZIŅO: A.Caunītis – Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks