2018.gada 22.augustā Gulbenes novada sociālajā dienestā Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Sākums plkst.13.00.

Darba kārtība

1. Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā.