Gerbonis mazs2018.gada 24.augustā plkst.8:15 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība

1.Par iesniegumu izskatīšanu
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks