15.septembrī talku organizētāju apvienība „Let’s Do It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties Pasaules Lielajā talkā. Talkošana sāksies Jaun­zēlandē plkst.10.00 no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas un noslēdzoties Havaju salās. Kopumā tiks aptvertas 134 valstis.

talka pasaul

Latvijā 15.septembrī atkritumu vākšanas talka netiks rīkota, bet Lielās Talkas organizatori aicina atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs, ikviena ģimene, ikviena pašvaldība vai uzņēmums var sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku un laika gaitā augt tam līdzi, vērojot, kā tas no sēklas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādejādi simboliski aicinot stādīt Latvijas nākotni, nododot savas labās domas un vēlējumus nākamajām paaudzēm, kas piedzīvos Latvijas divsimtgadi. Tā šovasar būs īpaša dāvana Latvijai tās simtgadē.

Lielās Talkas organizatori ir izstrādājuši īpašu karti http://talkas.lv/laimes-koki/, kurā var atzīmēt vietu, kur koks ir iestādīts un aicina pievienot arī fotogrāfijas no šī īpašā notikuma.

Vispasaules talkas pasākumi pilsētā un pagastos, kuros iedzīvotāji ir aicināti piedalīties

Gulbene

 • Šajā dienā Gulbenes novada pašvaldības administrācija stādīs laimes koku Eiropas dārzā, kur savulaik projekta „Euroweek” ietvaros tika iestādīts katrai Eiropas valstij raksturīgais koks. Tiks atjaunotas arī informatīvās plāksnītes pie kokiem. Savukārt iedzīvotāji ir aicināti piedalīties koku stādīšanā slēpošanas trasē Dzirnavu ielā. Pulcēšanās plkst.11.00.

Beļavas pagasts

 • Beļavas pagasta pārvalde turpinās Beļavas ciemata Avotu ielas teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus

Daukstu pagasts

 • Tiks stādīts Laimes koks - pīlādzis, katrā no pagasta ciemiem.
  Pīlādzis jau kopš seniem laikiem latviešiem bijis ļoti svēts koks. Tas tiek dēvēts par mājas saimnieku sargātāju, jo pīlādzis spēj atbrīvot cilvēku no sliktas enerģijas. Šīs spējas esot īpaši spēcīgas pīlādža ziedēšanas laikā un tad, kad koks rotāts ar oranžajām ogām, tāpēc ar labām domām un vēlējumiem, dziedot pagasta himnu, iestādīsim mūsu Laimes koku Staros, Krapā un Daukstēs.

Jaungulbenes pagasts

 • Jaungulbenes ciemā pie dzelzceļa pārbrauktuves (pie stenda “Jaungulbene”) tiks labiekārtota teritorija ar apstādījumiem, veidojot estētisku vidi.

Lejasciema pagasts

 • Tiks stādīti koki topošajā Sajūtu parkā, kurā jau līdz šim ir iestādīti 49 stādi.

Litenes pagasts

 • Litenes pagasta pārvalde aicina piedalīties pie ozola stādīšanas Litenes centra dīķa bērzu birztalā.

Lizuma pagasts

 • Tiks atjaunoti apstādījumi Lizuma ciema Pils parkā.

Rankas pagasts

 • Rankas pagasta pārvalde organizēs parka koku stādīšanu pie pagasta pārvaldes

Stāmerienas pagasts

 • Tiks stādīta egle pie pagasta pārvaldes ēkas, kas turpmāk varētu priecēt Ziemas saulgriežos.

Tirzas pagasts

 • Aicina iedzīvotājus brīvprātīgi atjaunot esošo ābeļu audzi gar autoceļu Tirzas ciema teritorijā.

Plašā informācija par aktivitātēm, sazinoties ar attiecīgo pilsētas vai pagasta pārvaldi.