Gulbenes novada uzņēmumu gada balvaGulbenes novada uzņēmējdarbības balva ik gadu tiek piešķirta radošiem, novatoriskiem, ilgtspējīgiem uzņēmumiem. Balvas mērķis ir veicināt informētību par pozitīvām uzņēmējdarbības aktivitātēm, atzinīgi novērtēt iniciatīvas, uzsākot uzņēmējdarbību, paplašinot ražošanu vai eksportu.

Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, Gulbenes novada pašvaldība aicina darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus būt aktīviem, piesakot apbalvošanai nozares speciālistus un uzņēmumus, kuri rada mūsdienīgus produktus, sniedz kvalitatīvus pakalpojumus.

 Apbalvojumu pasniegs vairākās nominācijās, vērtējot 2018. gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina ikvienu, nominējot uzņēmumus un speciālistus, raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem kādā no zemāk nosauktajām nominācijām:

  1. Debija uzņēmējdarbībā Gulbenes novadā” - pretendents, kas uzsācis uzņēmējdarbību ne agrāk kā 3 (trīs) kalendāro gadu laikā no konkursa izvērtēšanas brīža, ieviestas inovācijas vai veikta būtiska restrukturizācija, sasniedzot pozitīvus izaugsmes rezultātus.
  2. „ Gulbenes novada gada produkts” - Gulbenes novadā ražots unikāls produkts/-i, kas ir kļuvis par novada vizītkarti.
  3. “Gulbenes novada gada izaugsme” ir raksturīga uzņēmumam, kura darbība ir dinamiski attīstījusies, radot jaunas darba vietas Gulbenes novadā, palielinoties ražošanas efektivitātei, darbības apjomiem.
  4. “Gulbenes novada gada nozares meistars” ir uzņēmums ar kompetentu speciālistu komandu, ko novērtē klienti un sadarbības partneri, tādejādi popularizējot Gulbenes novadu. Šīs nominācijas ietvaros iespējams nominēt arī nozares speciālistu.
  5. Tematiskajā nominācijā “Gulbenes novada gada pakalpojumu sniedzējs” var izvirzīt novada teritorijas attīstībai svarīgu pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina iedzīvotāju un uzņēmumu darbībai būtiskus pakalpojumus.
  6. “Gulbenes novada gada ražotājs” ir uzņēmums, kas uzsācis jaunu, inovatīvu produktu ražošanu, un/vai būtiski uzlabojis produkta kvalitāti vai palielinājis ražošanas apjomus, tādejādi veicinot konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā.
  7. “Gulbenes novada gada saimnieks” - mūsdienīgs, atbildīgs saimnieks, kurš saimniekojot Gulbenes novadā spējis attīstīties, modernizēt un pilnveidot saimniecību.
  8. Galvenās nominācijas “Gulbenes novada goda uzņēmums” pretendents ir uzņēmums, kas var lepoties ar labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā, veidojot atbalstošu darba vidi darbiniekiem, īstenojot atbildīgu saimniekošanu, vides sakoptību, nodrošina konkurētspējīgu, ilgtspējīgu saimniecisko darbību.

Lai atvieglotu komisijas darbu un nodrošinātu objektīvu izvērtējumu, piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām pievienot argumentēt rekomendāciju,  norādot konkrētus sasniegumus.

Kandidatūras izvirzāmas līdz 30.septembrim, aizpildot elektronisku pieteikuma formu mājaslapā www.biznessgulbene.lv sadaļā “Gulbenes novada uzņēmumu gada balva”.  Drukātas pieteikuma anketas pieejamas visās Gulbenes novada pagastu pārvaldēs. Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www. gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes nov.  

Nākamā gada 1. februārī Gulbenes novada pašvaldība uzņēmēju gada svinīgajā pasākumā pasniegs pašvaldības apbalvojumus 8 tematiskajās nominācijās, kā arī atzinības par veikumu pagastu mērogā.