Seminars Gulbene GRIPA21. septembrī plkst. 17.00 Gulbenes kultūras centrā. Semināra laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:
bērnu veselība (sākot no perinatālā un neonatālā perioda)
pazīmes, kas varētu liecināt par gripas saslimšanu.
ieteikumi organisma stiprināšanai.
ikgadēja vakcinācija pret gripu – par vai pret?

Uz semināru vēlams iepriekš pieteikties pie Ilzes Bisenieces, Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālistes, 29417630, e-pasts:

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs