gerbbmp2018.gada 19.septembrī plkst.13.00 Gulbenes novada sociālā dienestā Dīķa ielā 1, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

  1. Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  6. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” atcelšanu (protokols Nr.12, 4.§, 2.punkts).